Links

Interessante links, documentaires, documenten en websites.

[Indonesië] Nederlands-Indië – een korte geschiedenis / Nederland had een gebied in handen dat 45 keer zo groot was als het eigen land: Nederlands-Indië. Hoe kon een klein land zo’n groot land onder controle houden? En hoe gingen de Nederlanders met hun kolonie en de bevolking om? Een korte geschiedenis van Nederlands-Indië.

Hoe Indonesië onafhankelijk werd – van Nederlands-Indië naar Republiek van Indonesië /Hoe werd Indonesië onafhankelijk? Na de Politionele Acties of ervoor? Nederlands-Indië bestond na de Tweede Wereldoorlog niet meer. Discussies of de Oost-Indische eilandenarchipel in 1945 of 1949 onafhankelijk werd, worden tot op de dag van vandaag nog gevoerd. Politionele Acties of toch Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Ook dat is een punt van discussie.

De Japanse verovering van Nederlands-Indië

Nederlanders in Jappenkampen / Na de capitulatie van Nederlands-Indië werden Nederlandse krijgsgevangenen en burgers opgesloten in kampen en woonwijken, zoals in Tjideng. Dagboek Margaretha Ferguson. Bron: De Oorlog, deel 7 (2 min. 56 sec.)

Indonesië Jappenkampen

Gevaren-op-zee-de-koopvaardij-in-WOII-Deel-1 Documentaire andere tijden.

Gevaren-op-zee-de-koopvaardij-in-WOII-Deel-2 Documentaire andere tijden.

De-ondergang-van-de-Junyo-Maru Documentaire andere tijden

Pakan Baroe spoorweg. documentaire Youtube

Arrival POWs Singapore (Australiërs/Engelsen) Nederlanders bleven veel langer in kamp.

Het eerste kamp op Java KESILIR / Rapport van kampleider Wackwitz / PDF downloadfile

Film The railway man. Te huur en te koop.

Het interview van Hadde Verhoef met Cor Boot voor blad Trompetter / PDF downloadfile

Ooggetuigenverslag ondergang Junyo Maru van F.F.E. von Fuchs

Hell ships naar Sumatra

Hell ships naar Birma, Hell trains naar Thailand

Hell ships naar Flores en de Molukken / Ander tijden documentaire

Na de bezetting van Indië begint Japan met het interneren van de Nederlandse en westerse bevolking van de eilanden van Nederlandsch-Indië. Het gaat om de militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), die na de capitulatie in 1942 krijgsgevangen is geworden, maar ook om de burgerbevolking van Indië. Dat gebeurt in de bekende Jappenkampen. Minder bekend is dat de Japanse bezetter de gevangenen over de eilanden verspreidde en inzette voor dwangarbeid.